Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, BlaBla.vn thực hiện các nguyên tắc sau:

  • Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn;
  • Không tiết lộ thông tin cá nhân cho ra ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu;

Mọi thông tin của khách hàng trên hệ thống Blabla.vn được bảo mật :

BlaBla.vn có quyền sửa đổi và cập nhật các vấn đề được liệt kê ở trên trong chính sách bảo mật này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Chính sách bảo mật cập nhật nhất sẽ được lưu trữ hay hiển thị trên website của Blabla.vn.